• 13 ພ.ຈ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ບ້ານທາດຂາວ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ຖະໜົນສີເມືອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 214000