ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ

  • 19 Jul

ສະ​ເໜີ​ໂດຍ: ກອງ​ມະນີ ນາມມະ​ວົງ​ມີ​ໄຊ

 ຢາ Antibiotic ຫຼື ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​​ເປັນ​ຢາ​ປິ່ນປົວ​ພະຍາດ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຈຸລິນຊີ (Bacterial), ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ແມ່ນກຸ່ມ​ຢາອັນຕະລາຍ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ຊື້​ກິນ​ເອງ ​ເພາະ​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຜົນ​ຂ້າງຄຽງ​ເຊັ່ນ : ​ເກີດ​ການ​ແພ້​ຢາ ຫຼື ພາ​ໃຫ້​ເຊື້ອ​ພະຍາດດື້​ຕໍ່​ຢາ ຖ້າ​ໃຊ້​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​. ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ WHO ໃນປີ 2005-06 ໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ​ແຂວງຈຳປາສັກເຫັນວ່າ: ປະຊາຊົນ 91% ແມ່ນຊື້ຢາຕ້ານເຊື້ອກິນເອງຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນໂດຍບໍ່ມີໃບສັ່ງຢາຈາກແພດ, ໃນນັ້ນໃຊ້ຢາ Ampicillin ເຖິງ 83%, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າສະພາບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຢາ​ທີ່​ບໍ່​ສົມ​ເຫດ ສົມ​ຜົນ​​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສາຍ​ເຫດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ດື້ຕໍ່​ຢາຕາມ​ມາ[1]​.ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ດື້​ຢາ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຢາ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ທີ່​ເກີນ ຫຼື ຫຼຸດຂະໜາດ (ປະລິມານຄວາມ​ແຮງ​ຂອງ​ຢາ) ​ແລະ ​ໄລຍະ​ເວລາບໍ່​ຖືກຕ້ອງ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ ​ແລະ ພັດທະນາກາຍ​ເປັນ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່.

  • 19 Jul

ການຖືພານອກພົກ ເປັນການແຊກຊ້ອນລະຫວ່າງການຖືພາ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ ເປັນການຜິດປົກກະຕິຂອງການຖືພາ, ເພາະໄຂ່ທີ່ປະຕິສົນທິແລ້ວນັ້ນບໍ່ຝັງໂຕຢູ່ໃນໂພງມົດລູກ ແຕ່ກັບໄປຝັງໂຕຢູ່ນອກມົດລູກ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄຂ່ນັ້ນຜິດປົກກະຕິ ເພາະຢູ່ບ່ອນທີ່ຜິດ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງແມ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກໃນຊ່ວງທ້ອງ ແລະ ອາດເສຍຊີວິດໄດ້, ຄົນທີ່ໂອກາດສ່ຽງມີລູກນອກພົກຄື:

  • 19 Jul

ໂດຍ: ດຣ. ສະແຫວງວົງ ດວງສະຫວັນ

ຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາບາງປະເພດສິນຄ້າ ທີ່ຂາຍຕາມຕະຫຼາດສົດ ໃນ ສປປ ລາວ ຈໍານວນໜຶ່ງຂອງກອງກວດກາປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢານະຄອນຫຼວງ ແລະ ບາງແຂວງ, ພວເຮົາພົບເຫັນວ່າ ມີບາງປະເພດສິນຄ້າ ທີ່ຂາຍ ມີການປົນເປື້ອນສານເຄມີອັນຕະລາຍຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ:

  • 19 Jul