ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ

  • 21 ກ.ພ

ວິທີເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຈິດໃຫ້ສົດໃສ

 
 ທ່າມກາງບັນຫາສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ຕະຫລອດຈົນຫນ້າທີ່ການງານຄວາມເຮັ່ງຮີບໃນການແຂ່ງຂັນກັບເວລາໃນແຕ່ລະມື້ ເປັນປັດໄຈທີ່ນຳມາຊຶ່ງຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງກົດດັນ ແລະວິຕົກກັງວົນໄດ້ງ່າຍ ການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຈິດໃຈຈຶ່ງສຳຄັນເພື່ອກຽມຮັບມື ກັບບັນຫາຄຸກຄາມຈິດໃຈຮູບແບບຕ່າງ ໆ ຢ່າງຮູ້ເທົ່າທັນ ພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະໝັ່ນໃຈ.
 
  • 21 ກ.ພ

 

ສັບພະຄຸນຫວ້ານຫາງແຂ້ 7 ປະການບຳບັດອາການປ່ວຍໄດ້

 
 ຫວ້ານຫາງແຂ້ພືດສະໝຸນໄພທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫລາຍຢ່າງເບິ່ງແຍງທັງຜິວໜັງແລະດີຕໍ່ຄວາມງາມສຳລັບ ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຫວ້ານຫາງແຂ້ມີສັບພະຄຸນ ແບບໃດນຳມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ດັ່ງນີ້
  • 21 ກ.ພ
 
ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ່ກ່ຽວກັບການກວດສູດນາລີເວດ

ກວດສູດນາລີເວດແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເອື້ອຍນ້ອງຍິງທຸກທ່ານ. ແຕ່ມີເອື້ອຍນ້ອງຍິງຫຼາຍໆທ່ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວລຸ້ນມັກຈະມີນິດໄສຂີ້ອາຍ ມີຄວາມສັບສົນ, ກັງວົນ ບໍ່ຮູ້ວ່າກວດສູດນາລີເວດແມ່ນກວດກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລະ ຄວນກວດບໍ່? ກວດສູດນາລີເວດແມ່ນຫຍັງ?

ກວດສູດນາລີເວດແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເອື້ອຍນ້ອງຍິງທຸກທ່ານ. ແຕ່ມີເອື້ອຍນ້ອງຍິງຫຼາຍໆທ່ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວລຸ້ນມັກຈະມີນິດໄສຂີ້ອາຍ ມີຄວາມສັບສົນ, ກັງວົນ ບໍ່ຮູ້ວ່າກວດສູດນາລີເວດແມ່ນກວດກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລະ ຄວນກວດບໍ່?
ກວດສູດນາລີເວດແມ່ນຫຍັງ?