ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ

 • 13 ກ.ກ

 

Folic acid ຫລື folate ແມ່ນ B vitamin. ມັນຖືກເອີ້ນວ່າເປັນ vitamin M, vitamin B9,  vitamin Bc (ຫລື folacin), pteroyl-L-glutamic acid, ແລະ pteroyl-L-glutamate. ມີຫລາຍເຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບທາດ Folic acid ຢ່າງພຽງພໍໃນ ແຕ່ລະມື້. ເຫດຜົນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ Folic acid ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລັງ ແລະ ຟື້ນຟູຈຸລັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Folic acid ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດໜ້າທີ່ການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ ການສັງເຄາະທາງ ດ້ານຊີວະຂອງ nucleotide ໃນຈຸລັງ, ສັງເຄາະ ແລະ ສ້ອມແຊມ DNA, ການສ້າງເມັດເລືອດແດງ ແລະ ການປ້ອງກັນພາວະເລືອດຈາງ. Folic acid ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງ ຂວາງເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນການຜິດປົກກະຕິຂອງເດັກໃນທ້ອງ, ພະຍາດ Alzheimer, ແລະ ມະເຮັງ ຫລາຍປະເພດ.

 • 25 ມ.ຖ

 • 25 ມ.ຖ

ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດໄອໄກ່ແມ່ນໄອແກ່ຍາວ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດໄອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີບາງອາການຄື: ໄອເປັນຮູດຕໍ່ເນື່ອງຄ້າຍຄືສຽງໂກນເມື່ອເວລາຫັນໃຈເຂົ້າ.

ພະຍາດໄອໄກ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກເປັນໃນເດັກນ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍອາການຄ້າຍຄືພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ແລະ ໄອ, ອາການໄອຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີອາການຮາກຫລັງຈາກໄອ, ຫາຍໃຈຫອບ, ອາການກຳ່ແຫລ້, ຕາເປັນສີແດງຍ້ອນເສັ້ນເລືອດຝອຍໃນຫນ່ວຍຕາແຕກ ແລະ ມີສຽງຄາງໂກນເມື່ອເວລາຫາຍໃຈເຂົ້າ ເຊຶ່ງຈະ ເຮັດໃຫ້ເດັກອີດເມື່ອຍ, ອ່ອນເພຍ

ພະຍາດໄອໄກ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ງ່າຍໂດຍຜ່ານລະອອງນ້ຳລາຍ ຍ້ອນການໄອ, ຈາມ ຫລື ຄົນທີ່ສຳຜັດກັບສິ່ງຂອງທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສຳຜັດກັບປາກ ແລະ ດັງ.

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ແມ່ນໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດອະນາໄມ 3 ສະອາດຄື: ກິນສະອາດ, ດື່ມສະອາດ ແລະ ຢູ່ສະອາດ ພ້ອມທັງເວລາໄອກໍຕ້ອງໃສ່ຜ້າປິດປາກໄວ້ເປັນປະຈຳ ແລະ ຕ້ອງພາລູກຫຼານໄປຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດໄອໄກ່ໃຫ້ຄົບໃນຮອບປົກກະຕິ ພະຍາດໄອໄກ່ຈຶ່ງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອທ່ານພົບເຫັນລູກຫຼານ ທີ່ມີອາການສະແດງອອກ ດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໃຈພາເດັກໄປກວດ ແລະ ຮັບການປີ່ນປົວ ທີ່ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍເມືອງ, ໂຮງໝໍແຂວງທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານໂດຍໄວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດ

“ ພະຍາດໄອໄກ່ປ້ອງກັນໄດ້ ຖ້າເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກວັກແຊ່ງຄົບ “

 • 06 ພ.ຈ

 

ຂຽນ​ໂດຍ: ຮ​ສ.ດ​ຣ. ບຸນກອງ ສີ​ຫາ​ວົງ

 1. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
 • ຕັບແມ່ນອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນໜື່ງຂອງຮ່າງກາຍ ຊື່ງນອນຢູ່ຜົ້ງທ້ອງສ່ວນເທິງ, ລຸ່ມຜົ້ງເອິກກະດູກຂ້າງເບື້ອງຂວາ. ມັນມີໜ້າທີ່ຫຼາຍອັນສັບສົນຄື:
 • ຜະລິດນໍ້າບີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ
 • ກຳຈັດ ຫຼື ກັ່ນຕອງເອົາທາດເບື່ອຕ່າງໆອອກຈາກຮ່າງກາຍ
 • ສົ່ງອອກທາດນໍ້າບີ, ທາດໄຂມັນ Cholesterol, ຮໍໂມນ Hormone, ຢາປົວພະຍາດ(  Drugs).
 • ສັງເຄາະເຜົາປ່ຽນທາດຊີ້ນ ໂປຼເຕອິນ( Protein), ໄຂມັນ ( Cholesterol) ກາກໂປໄຮເຣດ Carbohydrate  
 • ຊ່ວຍການກະຕຸກຂອງທາດ Enzymes ຈຳນວນໜື່ງ ກົນໄກສັງເຄາະເຜົາປ່ຽນທາດ
 • ເກັບຮັກສາທາດນໍ້າຕານ glycogen, ເກືອແຮ່, ໄວຕາມີນ A, D, E, K
 • ປະກອບສ້າງທາດ Albumins , ກົນໄກເລືອດກ້າມ...
 • ຕັບອັກເສບ ແມ່ນກົນໄກທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຂອງຕັບຖືກແຕະຕ້ອງ ໄຄ່ບວມ ແລະ ເປເພ ບາງຄັ້ງກໍຕາຍໄປ, ເວົ້າງ່າຍໆ ວ່າຈຸລັງຂອງຕັບຖືກອັກເສບ( Inflammation ) ຊື່ງອາດເປັນກະທັນຫັນຮຸນແຮງ ຫຼື ແບບຊໍ້າເຮືື້ອ; ພະຍາດຕັບອັກເສບມີສາເຫດຕ່າງກັນຄືເກີດຈາກທາດເບື່ອເຄມີ ເຊັນເຫຼົ້າ, ຢາປົວພະຍາດ, ທາດເບື່ອ, ຢາຂ້າແມງໄມ້... ຫຼື ເກີດຈາກພູມກາຍຕ້ານຂອງເຮົາເອງ ອັນສຳຄັນທີ່ພົບຫຼາຍຢູ່ບ້ານເຮົາກໍຄືອັກເສບ ຍ້ອນຈຸລະໂລກ (Virus) ຖືກແບ່ງມີ 5 ປະເພດຄື: A, B, C, D and E