ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ

  • 24 ກ.ພ

ຂໍ້ແນະນຳ! ກ່ຽວກັບວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ – 19

ຫຼີກລຽງການເດີນທາງໄປເຂດທີ່ມີການລະບາດ ຫຼື ຊຸມຊົນແອອັດ ຖ້າຈຳເປັນຈະໄປຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • 24 ກ.ພ

16 ອາການທີ່ເຕືອນໄພເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດເບົາຫວານ

  ເບົາຫວານແມ່ນພະຍາດຊໍາເຮື້ອຊະນິດໜຶ່ງ ແລະ ເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ ແຕ່ເປັນພະຍາດທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ. ຜູ້ທີເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ມີຄວາມສຽງທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຕາບໍ່ເຫັນຫຸ່ງ(ຕາບອດ), ພະຍາດຫົວໃຈ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ, ຕີນມືເປັນບາດແຜ ປິ່ນປົວໄດ້ຍາກ ຫຼືປິ່ນປົວບໍ່ຫາຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນບາງກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຕັດແຂນຂາອອກ.    ການຜັນແປຂອງພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ ມີບາງປະກົດການຫຼືອາການທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ພະຍາດເບົາຫວານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີອາການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • 21 ກ.ພ

ວິທີເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຈິດໃຫ້ສົດໃສ

 
 ທ່າມກາງບັນຫາສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ຕະຫລອດຈົນຫນ້າທີ່ການງານຄວາມເຮັ່ງຮີບໃນການແຂ່ງຂັນກັບເວລາໃນແຕ່ລະມື້ ເປັນປັດໄຈທີ່ນຳມາຊຶ່ງຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງກົດດັນ ແລະວິຕົກກັງວົນໄດ້ງ່າຍ ການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຈິດໃຈຈຶ່ງສຳຄັນເພື່ອກຽມຮັບມື ກັບບັນຫາຄຸກຄາມຈິດໃຈຮູບແບບຕ່າງ ໆ ຢ່າງຮູ້ເທົ່າທັນ ພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະໝັ່ນໃຈ.