• 17 ມ.ກ
 
ທ່ານ ເຈົ້າສຸກ ວົງສັກ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1976 - 1981
 ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1981 - 1989
ທ່ານ ຄຳບູ່ ສຸມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1989 - 1992
     

 ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ວັນນະເລດ ລາດຊະໂພ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ແຕ່ປີ 1992 - 1996

 ທ່ານ ດຣ. ປອນເມກ ດາລາລອຍ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ແຕ່ປີ 1996 - 2011
 ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ແຕ່ປີ 2011 - 2016