ອະດີດການນຳກະຊວງ

ທ່ານ. ດຣ. ປອນເມກ ດາລາລອຍ

  • 01 ພ.ຈ

ທ່ານ. ດຣ. ປອນເມກ ດາລາລອຍ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1966-2011

ທ່ານ. ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ

  • 01 ພ.ຈ

ທ່ານ. ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ ປີ 1982-1989

ທ່ານ. ສຈ. ດຣ. ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ

  • 01 ພ.ຈ

  ທ່ານ. ສ​ຈ.ດ​ຣ. ເອກ​ສະ​ຫວ່າງ ວົງ​ວິ​ຈິດ ສົກປີ 009- 2016 ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊ​ວ​ງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ

ທ່ານ. ເຈົ້າສຸກ ກົງສັກ

  • 01 ພ.ຈ

ທ່ານ ເຈົ້າສູກ ກົງສັກ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1976-1986