• 17 ມ.ກ
     
 

ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 
     

ທ່ານ. ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 

 ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ