ການນຳກະຊວງປະຈຸບັນ

ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

  • 20 ພ.ຈ

 ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ຮອງເລຂາພັກກະຊວງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 

ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

  • 01 ພ.ຈ

  ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ. ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

  • 01 ພ.ຈ

   ທ່ານ. ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ