ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມກະກຽມຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍ ແລະ ໝາກແດງໃຫຍ່ ຮອບທີ 2

  • 27 ພ.ຈ

ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ບູນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກອງປະຊຸມວິຊາການສັນລະຍະແພດສາດລາວຄັ້ງທີ່ 3

  • 27 ຕ.ລ

 

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ຊາ​ການ​ສັນ​ລະ​ຍະ​ແພດ​ສາດ​ລາວ​ຄັ້ງ​ທີ່ 3 ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ ວັນ​ທີ 1 ພະ​ຈິກ 2017 ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກລາວ-ລຸກຊຳບວກ ໄລຍະທີ 2

  • 06 ພ.ຈ

 

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ໂຄງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂະ​ແໜງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ລາວ-ລຸກ​ຊຳ​ບວກ ໄລ​ຍະ​ທີ 2 ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ຕຸ​ລາ 2017 ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ,

 

ການສັກຢາກັນພະຍາດ ໝາກແດງນ້ອຍ-ໝາກແດງໃຫຍ່ ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ 58%

  • 25 ພ.ຈ

ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ ໝາກແດງໃຫຍ່-ໝາກແດງນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸລຸ່ມ 9-15 ເດືອນ ໃນທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 58%