• 02 ພ.ຈ

 

ປະເທດທີ່ມີການກຳນົດກົນໄກການປະສານງານທີມແພດສຸກເສີນທີ່ຊັດເຈນ ແມ່ນຈະຮັບປະກັນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນເວລາ.

 

 

ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2018 ຜ່ານມາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮ່ວມກັບອົງການອະໄມໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບທີມແພດສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມຄຼາວພາຊາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທ່ານ ດຣ ໂມໂມເອະ ທາເກາະອຶຈິ ຜູ້ຮັກສາການຕາງໜ້າອົງການອະໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຈາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນສຳຄັນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສີ່ງທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ກໍ່ຄືມາດຕະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະສານງານກັບທີມແພດສຸກເສີນໃນຕໍ່ໜ້າ ການລິເລີ່ມວຽກງານທີມແພດສຸກເສີນນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງທີມງານຕອບໂຕ້ໄວທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະພາບການໃນສະໜາມ, ພ້ອມດ້ວຍຄວາມອາດສາມາດ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ພຽງພໍ.

 

 

ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບທີ່ຍອມຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທີມແພດສຸກເສີນ ກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດ ແລະ ລະບົບ ເພື່ອເຊື່ອມສານທີມແພດສຸກເສີນ ໃຫ້ເຂົ້າກັບລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ທັນທີ.