• 06 ພ.ຈ

 

 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 2 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມພື້ນຖານສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຫົວພັນ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມພ້ອມຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງ ວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

 

 

 

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວມີທ່ານ ພູໂຊນ ທຳມະວິໄຊ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ຫົວພັນ ຜູ້ຊີ້ນຳຂົງເຂດວັດຖະນາທຳສັງຄົມໄດ້ຮ່ວມຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມທີ່ ຖ້ຳຊຽງລໍ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍ ແຂວງຫົວພັນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງໄດ້ຖືໂອກາດຕິດຕາມຄວາມ ຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຂອງແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນ 3 ເດືອນ 2018 ແລະ ການສ້າງແຜນ 2019 ໂດຍແນໃສ່ ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມ ບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ກໍ່ຄື 10 ຕົວຊີ້ວັດຂອງສາທາລະນະສຸກທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງຄື: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນ້ຳໜັກຕຳກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 21%, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງຕຳ່ກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 33,2%, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 38/1.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 51/1.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາ ການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 175/100.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການເກີດລູກມີ ແພດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ 74%, ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດໃນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີໃຫ້ໄດ້ 90%, ອັດຕາ ການຊົມໃຊ້ນຳ້ສະອາດໃຫ້ໄດ້ 88% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ ໃຫ້ໄດ້ 73% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ 75% ຂອງ ປະຊາກອນທັງໝົດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໃຫ້ໄດ້ການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີ ຄຸນນະພາບ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸດຕິທຳ.