• 20 ທ.ວ

 

ໂດຍອີງຕາມຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການອອກໃບອະນຸຍາດປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວໃນ ສ ປ ປລາວ 2016-2025,ດັ່ງນັ້ນ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແລະ ສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວິຊາຊີບປິ່ນປົວແບບຍືນຍົງຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ດຣ.ບຸນໜັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟືີນຟູໜ້າທີ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ດຣ.ປອນເມກ ດາລາລອຍ ປະທານສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ,ທ່ານ ຊຸງຊູເກະ ສະຄູໂດະ ຜູ້ຕາມໜ້າອາວຸໂສຫ້ອງການໃຈກ້າປະຈຳລາວ,ທ່ານໂຍຊິຄັດຊຸ ມັດສຶບະລະ ຊ່ຽວ ຊານປະຈຳໂຄງການ

 

 

ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ,ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ,ຫົວໜ້າການແພດ,ຫົວໜ້າທັນຕະແພດ,ຫົວໜ້າພະຍາບານ/ ຜະດຸງຄັນ ຂອງສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີຫ້ອງການໃຈກ້າປະຈຳລາວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອປະກາດການເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ.ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ,ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ,ຫົວໜ້າການແພດ,ຫົວໜ້າທັນຕະແພດ,ຫົວໜ້າພະຍາບານ/ ຜະດຸງຄັນ ຂອງສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີຫ້ອງການໃຈກ້າປະຈຳລາວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອປະກາດການເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ.

 

 

ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວິຊາຊີບປິ່ນປົວແບບຍືນຍົງ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການໃຈກ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ຄືອົງການຮ່ວມມືສາກົນໃຈກ້າ ໂດຍການມີກຳນົດເວລາ 5 ປີ ເລີ້ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ຫາເດືອນ ກໍລະກົດ 2023 ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃນ ສປປລາວ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບປິ່ນປົວດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຊາຊີບພະຍາບານ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ຈະມີຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງນີ້: ໄດ້ມີນິຕິກຳ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆສຳລັບລະບົບການອອກໃບອານຸຍາດ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃນ ສປປ ລາວ

 

 

ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງລະດັບຊາດເພື່ອຢັ້ງຢືນຂີດຄວາມສາມາດໃນການອອກໃບອານຸຍາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງວິຊາຊີບພະຍາບານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫລັກສູດຝຶກງານຂອງພະຍາບານຢູ່ໃນໂຮງໝໍຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ເພື່ອອອກໃບອານຸຍາດປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວສົມບູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບການພະຍາບານ.