• 27 ກ.ພ

 

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຈົ້າແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫົວໜ້າກົມ ອະທິການບໍດີ ຄະນະບໍດີ ອໍານວຍການໂຮງໝໍ ຫົວໜ້າພະແນກແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

 

ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ທີ່ຖືເອົາວຽກງານກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເປັນວຽກງານສໍາຄັນ ແລະ ຖືເອົາການບໍລິການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນທໍາເປັນວຽກງານຕົ້ນຕໍ ກໍຄືສູ້ຊົນປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປະຈໍາປີ 2018 ຕາມ 8 ແຜນງານ 42 ແຜນງານຍ່ອຍ ແລະ 97 ໂຄງການ ຕາມກອບຍຸດທະສາດ ປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໄລຍະ II ທີ່ສຸມໃສ່ປະຕິຮູບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນ 5 ດ້ານ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມຸດ ດ້ານບໍລິການຄຸ້ມຄອງ ດ້ານການເງິນສາທາລະນະສຸກ ດ້ານການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຫຼາຍມາດຕະການ ນະໂຍບາຍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດກໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ເຊັ່ນ: ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ອັດຕາປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.

 

 

ໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານ ຝຸ່ນຄໍາ ລັດຕະນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ລາຍງານບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2019 ໃຫ້ຮູ້ໃນບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: ສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໃນປີ 2018 ແມ່ນມີ 5 ອັດຕາສ່ວນຄື: ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃນປີ 2011 ຂາດສານອາຫານຊໍ່າເຮື້ອ 44% ປີ 2017 ຍັງເຫຼືອ 33% ຄາດໝາຍປີ 2018 ແມ່ນ 33,2% ສາມາດບັນລຸໄດ້ ການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຫຼຸດລົງຈາກ 79/1.000 ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 46/1.000 ໃນປີ 2017 ຄາດໝາຍ 2018 ແມ່ນ 51.000 ສາມາດບັນລຸໄດ້ ອັດຕາສ່ວນຕາຍຂອງແມ່ ຕາມການສໍາຫຼວດ ປີ 2005 ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຫຼຸດລົງ 357 ສ່ວນແສນ ມາເປັນ 206/100.000 ເຊິ່ງຕົວເລກລາຍງານປົກກະຕິຈາກ 18 ແຂວງຈຳນວນການຕາຍຂອງແມ່ ໃນປີ 2017 ໄດ້ຫຼຸດລົງ 151 ຄົນ ແລະ ປີ 2018 ມີພຽງ 129 ຄົນ ການຊົມໃຊ່ວິດຖ່າຍໃນປີ 2012 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 56,9% ປີ 2017 ມາເປັນ 73,8% ຄາດໝາຍ 2018 ແມ່ນ 73% ຖືວ່າບັນລຸໄດ້ ການປົກຄຸມການປະກັນສຸຂະພາບ ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 71% ປີ 2018 ມາເປັນ 75% ບັນລຸໄດ້ ສ່ວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດບັນລຸ ປີ 2018 ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່ກວ່າມາດຕະຖານ ຫຼຸດລົງຈາກ 27% ໃນປີ 2012 ຍັງເຫຼືອ 21,1% ປີ 2017 ຄາດໝາຍປີ 2018 ແມ່ນ 21% ເກືອບບັນລຸ ຕ້ອງສືບຕໍ່ສູ້ຊົນ ການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍຫຼຸດຫຼົງຈາກ 41,5% ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 64,4% ໃນປີ 2017 ຄາດໝາຍປີ 2018 ຄາດໝາຍ ປີ 2018 ແມ່ນ 74% ການສັກຢາກັນພະຍາດຂໍ້ມູນລາຍງານຈາກ DHIS2 ປີ 2017 DPT3 83% ຄາດໝາຍ 2018 ແມ່ນ 90% ແຕ່ການລາຍງານໄດ້ພຽງແຕ່ 84% ການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ເພີ່ມຂຶ້ມຈາກ 69,9% ປີ 2012 ມາເປັນ 83,9% ປີ 2017 ຄາດໝາຍປີ 2018 ແມ່ນ 88% ຈຶ່ງຖືວ່າຍັງບໍ່ທັນບັນບຸເທື່ອ.