• 20 ມ.ນ

 

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ່ x ຂອງພັກ ຊຶ່ງຖືເອົາການບໍລິການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖີງ ແລະ ເປັນທຳຂອງວຽກງານຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສູ້ຊົນ 5 ຕົວຂີ້ວັດທີ່ບໍທັນປະສົບຜົນສຳເລັດ ຊຶ່ງນຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດເລົ່ານີ້

 

 

 ແມ່ນຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ຍັງສູງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳ ເລັດ, ດັ່ງນັ້ນໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມທົບທວນຄຶນກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງເດັກ ເກີດໃໝ່ຂື້ນ

 

 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ມີນາ 2019 ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ດຣ.ສີວັນໄຊ ວົງ ສັກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່,ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ຮສ,ດຣ. ຄຳເປ ພົງສະຫວັດປະທານສະມາຄົມແພດເດັກລາວ,ດຣ.ມາຣີອອນ ມົນກອບ ຮອງປະທານອົງການຮ່ວມມືໂຮງໝໍລາວ - ສະວິດ ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ,ດຣ. ພົມມະດີ ເວດຊະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງມາຈາກ 4 ໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະ 10 ໂຮງໝໍແຂວງ ມີ 3 ແຂວງ ພາກກາງ,3 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ແລະ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ. ຈຸດປະສົງ ກໍ່ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມື ນຳບັຍດາໂຮງໝໍທົ່ວປະເທດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກອົງການສາກົນໂດຍມີທິມງານຂອງອົງການຮ່ວມມື ລາວ-ສະວິດ ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ບັນດານັກສຳມະນາກອນ,ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການພັດທະນາຄວາມສາມາດທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ,ຊຶ່ງທ່ານ ຮສ ດຣ.ຄຳເປ ພົງສະຫວັດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຸມສະຕິປັນຍາ ຍາດແຍ່ງເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ສູ້ຊົນ ໃຫ້ໄດ້,ເພື່ອລຸດຜ່ອນການຕາຍໃນເດັກເກີດໃໝ່ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020. ພ້ອມນີ້ທາງອົງການຮ່ວມມືລາວ-ສະວິດ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນເຄື່ອງແມກຄ່າບິລິຣູບິນ ໃນເລືອດ ໃນເດັກເກີດໃໝ່ ໃຫ້ບັນດາໂຮງໝໍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈັດຊຸດອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.