• 08 ມ.ສ

 

ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ກົມອາຫານແລະຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນການນຳກ່ຽວກັບການຂໍອານຸຍາດໂກຕ້າ, ຂຸດຄັ້ນ, ເກັບຊື່, ປຸງແຕ່ງຖອນຮີດ, ຜະລິດ ແລະ ປູກທົດແທນຊັບພະຍາກ່ອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢ່າຮ່ວມນຳຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ຂື້ນທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ

 

 

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຣສ ດຣ ບຸນກອງສີຫາວົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທ່ານ ດຣ ສົມທະວີ ຈ່າງວິສົມມິດ ຫົວໜ້າກົມອາຫານແລະຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຈາກພາກສ່ວນ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ກົມສັງຄົມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົມປ່າໄມ້ກະຊວງກະສິກຳປ່າໄມ້, ກົມນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸສາຫະກຳແລະການຄ້າ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມແລະບັນດາຫ້ອງ, ກົມ, ຄະນະເພສັຊສາດ, ສະຖາບັນການແພດຊການຢາພື້ນເມຶອງ, ສູນວິໃຈອາຫານ-ຢາ, ຫ້ອງອອ້ທຂ້າງກະຊວງສາທະລະນະສຸກ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງແລະພະນັກງານຈາກກົມແາຫານແລະຢາເຂົ້າຮ່ວມ.

 

 

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ ຄືວັນທີ 19-20 ມີນາ, ຂື້ນກໍ່ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາພານສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືແລະເປັນເອກະພາບໃນດ້ານຫຼັກການຄຸ້ມຄອງການຄຸມຄອງການຄຸດຄົ້ນ

ເກັບຊື່, ຜະລິດ, ປູກລ້ຽງ, ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຢາພື້ນເມຶອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳທະຊາດທີ່ເປັນຍາ, ຜ່ານມານັບແຕ່ປີ 2012ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານນິ້ມາຫຼາຍຄັ້ງໂດຍອີງໃສ່ແຜນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານແລະແຜນພັດທະນາ ສາທາລະນະສຸກ 5 ປີຄຄັ້ງ​ທີ ​VII (2011-2015) ແລະທິດທາງແຜນ ພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃນການພັດທະນາວຽກງານຢາພື້ນເມຶອງໃຫ້ທັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດມີ່ເປປັນຢາໃຫ້ຢືນຍົງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດ ທີຜົນໃນດ້ານປິ່ນປົວສຸຂະພາບແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ