• 17 ພ.ສ

 

 ພາຍ​ໃຕ້​ການເປັນປະທານ​ຂອງ​ ທ່ານ ດຣ ຄໍາເພັດ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ-ການຮ່ວມມື, ຜູ້ອໍານວຍການກອງທືນໂລກ, ທ່ານ ປອ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ທ່ານ ດຣ. ນ. ພອນນາລີ ຈິດຕະມະນີ ຫົວໜ້າສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ.

 

 

ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມຈາກ: ກົມເສນາຮັກ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພະນແນກກັນພະຍາດ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ 18 ແຂວງ, 06 ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊ່ຽວຊານ ຈາກອົງການອະນາ​ໄມ​ໂລກ, ຫ້ອງການກອງທືນໂລກ, ອົງການ CHAI, ທີ່ປືກສາ ທະນາຄານໂລກ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ: PEDA, LaoPha, LaoYu, PSI, HPP, ຄະນະ​ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ ແລະ ວິຊາ​ການ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ລວມທັງໝົດ 101 ທ່ານ.

 

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 02 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ພຶດສະພາ 2019, ເຊີ່ງໄດ້ຍົກຫຼາຍຫົວຂໍ້ຂື້ນມາສົນທະນາ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານລັດຈາກຂັ້ນເມືອງ/ແຂວງຫາສູນກາງ, ການສ້າງທິມງານຂັ້ນແຂວງລົງຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບກັບທີ່, ການນຳໃຊ້ງົບປະມານນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກຂັ້ນສຸກສາລາ ແລະ ເມືອງ ຫາໜ່ວຍງານ Xpert ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ການຂະຫຍາຍການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຄົນເຈັບວັນນະໂລກໃນທົ່ວປະເທດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວບຄຸມວັນນະໂລກໃນກຸ່ມປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍ 2019 ຫາ 2021, ການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫັນສາໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ, ການກະກຽມປະເມີນໂຄງການຈາກຊ່ຽວຊານພາຍນອກເພື່ອກະກຽມສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ 2021 ຫາ 2025, ແລະ ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບກອງປະຊຸມການຳລະດັບສູງ (UN High Level Meeting).

 

 

ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ສົນທະນາຢ່າງກົງໄປກົງມາຫຼາຍໆດ້ານ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດັ່ງນີ້: ການນໍາສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກຫົວໜ່ວຍບົ່ງມະຕິ, ເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນໍາສົ່ງຕົວຢ່າງ ເລກທີ 166/ສຄວລ,ວັນທີ 15/ກຸມພາ/2019, ພ້ອມແນບໜັງສືແນະນໍາຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ;ການຈັດຕັ້ງທິມຂັ້ນແຂວງໃນການລົງຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບກັບທີ່ຢູ່ 03 ແຂວງຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສາງ ເຫັນດີໃຫ້ເອົາຢາເຂົ້າໃນລະບົບM-Supply ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄົນເຈັບວັນນະໂລກຮູບແບບມິດງຽບ (Latent TB Infection) ໃຫ້ກະກຽມຂຽນແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.