• 01 ກ.ກ

 

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວສາທາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັການປະເມີນຜົນ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບຟອມຂອງວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ປະຈຳປີ 2019 ຂື້ນ ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພລາເລດ ພາຍໄຕ້ການເປັນປະທານຂອງດຣ.ນາງ ຜາສຸກ ວົງວິຈິດ ,ຮອງຫົວ ໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາກົນໄກການບໍລິຫານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ງມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມປະກອບມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານວິຊາການ 3 ແຂວງ, ຂອງວິຊາການໂຄງການລາວ/027 ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ແຕ່ ວັນທີ 25-26 ມີຖຸນາ 2019 ຊື່ງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຟອມວຽກງານຂອງ ແມ່ ແລະ ເດັກ, ແລະ ການຄິດໄລ່ຕົວຊີ້ວັດຊື່ງຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 3 ແຂວງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ ຕະຫຼອດເຖີງການລາຍງານການກວດສອບພາຍນອກປະຈຳປີ 2018 ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມການປະເມີນຜົນ, ການນຳໃຊ້ແບບຟອມຂອງ ວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ ປະຈຳປີ 2019 ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງຄູ່ມືໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນໂຄງການລາວ/027 ຂອງ 3 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ສຸດທ້າຍກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງບັນດາແຂວງຊຶ່ງກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າຍັງມີຄວາມຍຸ້ງຢາກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ການນຳໃຊ້ແບບຟອມ ຂອງວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ ປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ປະສົບສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.