• 27 ກ.ກ

 

ໃນວັນທີ 28 ເດືອນກໍລະກົດ 2019 ນີ້, ທ່ານ ຮສ ດຣ ບຸນໜັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ທີ່ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວ່າ: ວັນອັກເສບຕັບໂລກແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆປີ ໃນວັນທີ 28 ເດືອນກໍລະກົດເພື່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການໃຫ້ສຸກຂະສຶກສາ ແກ່ປະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດຕັບອັກເສບ ແລະ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ມີການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວໂລກ. ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເທດທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມຈັດກິດຈະກໍາທີ່ເພື່ອສຸມໃສ່ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ແນ່ໃສ່ວຽກງານການປ້ອງການ, ການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທີ່ຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຊິ່ງປີນີ້ປະເທດລາວເຮົາກໍ່ໄດ້ມີການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຈິບັດ ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັນດັ່ງກາວເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ລາວແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕັບອັກເສບສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊະນິດ B ແລະ C. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕິດຕໍ່ຈາກ ແມ່ ສູ່ ລູກ ເພາະການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດຕັບອັກເສບໃນແມ່ຍິງຖືພາ ໃນປະເທດລາວແມ່ນຍັງມີອັດຕາໜ້ອຍຫລາຍ. ໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຊີນຊວນໃຫ້ທຸກທຸກຄົນຈົ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຕັບອັກເສບ. ໂດຍເລີ່ມຈາກການປ້ອງກັນ ໂດຍພາລູກຂອງທ່ານໄປຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຮັບຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງການກວດ. ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມສຽງຕໍ່ການຕິດຕໍ່ພະຍາດຕັບອັກເສບ ກໍ່ຄວນເຂົ້າພົບແພດເພື່ອເຂົ້າຮັບການກວດບົ່ວມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວ. ຜ່ານກິດຈະກໍາສະເຫຼີມສະຫຼອງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມຂອງຕັບອັກເສບ.