• 21 ກ.ພ

ລາວ-ຈີນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຄວບຄຸເຊື້ອໄວຣັດສໂຄວິດ -19

ສປ ຈີນ ມີຄວາມໜັ້ນໃຈ ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີຈະເອົາຊະນະໃນການຕໍ່ຕ້ານກັບເຊື້້ອໄວຣັດສ ໂຄວິດ-19, ປະຈຸບັນເຫັນວ່າ ເຊື້ອພະຍາດນີ້ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ຖືກລະງັບລົງ
, ແຕ່ສໍາລັບເມືອງອູຮັນ ສປ ຈີນ ທີ່ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດດ່ັງກໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ຊື່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ແຕ່ວັນທີ 10 ກຸ່ມພາ2020 ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ຜູ້ຕິດເຊື້ອແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ; ສໍາລັບເຂດ, ແຂວງອື່ນໆ ໃນ ສປ ຈີນ ກໍລະນີ ທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຕິດເຊື້ອ ນັ້ນ ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງຕາມລໍາດັບ ໄລຍະ 14 ວັນ, ສ່ວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ປິ່ນປົວດີ ແລ້ວ 40% ຕາມການລາຍງານໄດ້ຢັ້ງຢືນແຕ່ວັນທີ19-20 ກຸມພາ 2020 ຜ່ານມາຢູ່ໃນ 13 ແຂວງ ຂອງ ສປ ຈີນ ແມ່ນບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່,

ການເຝົ້າລະວັງ ແລະປ້ອງກັນ, ມາດຕະການທີພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ພະຍາດນີ້ແມ່ນສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ນອກ ຈາກຈະປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຂອງຕົນແລ້ວ ຍັງປົກປ້ອງປະຊາຊົນໃນໂລກອີກດ້ວຍ. ຢູ່ ສ ປປ ລາວເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ເທື່ອ ໜື່ງໃນສາເຫດກໍ່ຍ້ອນມາດຕະການຂອງຝ່າຍ ຈີນໄກ້ຊ່ວຍກວດ, ກັ່ນກອງຄົນໂດຍສານ ຈາກ ສປ ຈີນ ເຂົ້າມາ ລາວ ຊື່ງຝ່າຍຈີນໄດ້ອະນຸຍາດ ຜູ້ເຂົ້າມາລາວ ແມ່ນຜູ້ທີບໍ່ມີເຊື້ອ ໄວຣັດສ ໂຄວິດ-19.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບວິຊາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮ່ວມກັບ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ຈັດສໍາມະນາເພື່ອ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ ເຊື້ອພະຍາດໄວຣັດໂຄວິດ -19 ໃຮນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ທີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ