• 25 ມ.ນ

ລັດຖະບານຈະເຮັດໃຫ້ສຸດກຳລັງ

ໃນວັນທີ 25 ມີນາ ນີ້ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກຽວກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໂດຍມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 2 ຄົນ,

ລັດຖະບານຈະເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດຄື: ຈະເພີ່ມທະວີຕິດຕາມແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເພື່ອຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເຂັ້ມງວດກັກຕົນເອງ ພາຍໃນ 14 ວັນ; ຂໍໃຫ້ປະຕິບັດຫລັກການຕົນເອງຕາມຫລັກການແພດວາງອອກ ແລະ ກວດກາເປັນປົກກະຕິ; ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສຳນັກງານໃຫ້ຢຸດຕິການປະຊຸມ ແລະ ການຊຸມນຸມຈຳນວນຫລາຍ ຖ້າມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຜ່ານອອນລາຍ ກໍໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້; ການເດີນທາງໄປມາລະຫວ່າງກັນຄື ບ້ານຕໍ່ບ້ານ; ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ຫຼື ຕໍ່ສຳນັກງານແມ່ນໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນໂດຍການ ໂທລະສັບຫາກັນ; ຖ້າພົບອາການຜິດປົກກະຕິໃຫ້ຮີບຮ້ອນໂທຫາແພດຈາກສາຍດ່ວນ 166; ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຈະໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ຊິວິດປະຊາຊົນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ສັງຄົມໃຫ້ຮ່ວມມືກັນ.