• 29 ມ.ຖ

ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊິນ ກັນພະຍາດ ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ຊຶ່ງສະເໜີ ໂດຍທ່ານ ຮ​ສ.ດ​ຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນານີ້ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ມີບັນດາຮອງປະທານສະ ພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນທີ່ປະຊຸມບັນດາ ສສຊ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໂດຍສະ ເພາະ ແມ່ນການນຳເຂົ້າວັກຊິນກັນ ພະຍາດ, ການທຳລາຍອຸປະ ກອນການໃຊ້ວັກຊິນກັນພະຍາດ ແລະ ຂໍ້ປີກຍ່ອຍຕ່າງໆ ຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ແລະ ຮັດກຸມ, ເພາະກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດໃຫ້ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຖືກຕ້ອງຕາມແນວ ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສອດ ຄ່ອງກັບພັນທະສາກົນ, ການ ໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງ ຕົວ, ມີຄວາມປອດໄພ, ມີຄຸນ ນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນເຮັດໃຫ້ຊຸມ ຊົນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເປັນເຈົ້າ ການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ ຫ້າວຫັນໃນການມາຮັບວັກຊິນ ກັນພະຍາດໃຫ້ຄົບຖ້ວນຖືກ ຕ້ອງຕາມຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາປົກຄຸມ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຫວ່າ 95% ຂອງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ເຮັດໃຫ້ ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປອດໄພຈາກການເກີດພະ ຍາດ, ການລະບາດຂອງພະ ຍາດທີ່ສາມາດກັນໄດ້ດ້ວຍ ວັກຊິນ. ອີງຕາມແນວທາງຂອງ ພັກ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ລັດ ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳສະບັບ ເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12/7/2012 ແລະ ແຜນການ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII (2016-2020) ບົດຮຽນ ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທັງເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນເພື່ອສ້າງລັດໃຫ້ ເປັນລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດ ໝາຍ. ການເກີດພະຍາດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ ສາມາດກັນໄດ້ດ້ວຍວັກຊິນມີ ຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສຸ ຂະພາບ, ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເປັນ ການກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງການ ພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຊັ່ນ: ການເກີດ ແລະ ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂປລີໂອ, ຄໍຕີບ, ໝາກ ແດງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຕົ້ນ. ການສຶບຕໍ່ຮັກສາຜົນ ສຳເລັດຂອງການບັນລຸເປົ້າ ໝາຍຕົວຊີ້ວັດຂອງສະຫັດສະ ວັດ ແລະ ການຮັກສາຜົນສຳ ເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ຍືນຍົງຄົງ ຕົວ, ການຮັບເອົາ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສາ ກົນ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາ ຊິກອົງການອະນາໄມໂລກປີ 2005, ຍຸດທະສາດອາຊີ-ປາຊີ ຟິກ ເພື່ອກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ແລະ ພະຍາດ ຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ປີ 2005, ສະບັບປັບປຸງປີ 2010, ການ ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການຄວາມໝັ້ນ ຄົງທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງ ໂລກປີ 2016 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງ ມີນິຕິກຳຮັບຮອວງ ແລະ ສ້າງ ຄວາມພ້ອມໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສາກົນໄດ້ກຳນົດ ທັງເປັນຜົນດີຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະຊາຊາດໃນໂລກ. ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກ ຊິນກັນພະຍາດປະກອບມີ 13 ພາກ, 12 ໝວດ ແລະ 95 ມາດຕາ. (ຂ່າວ+ພາບ: ສຸກສາຄອນ)