• 30 ກ.ຍ

 

ທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ ຮັບພິຊອບໂຄງການຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດ, ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ການປັບປຸງຫ້ອງວິເຄາະໃນໂຮງໝໍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ 12 ແຂວງເປົ້າໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2017-2021. ຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ : ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ພະມ້າ,

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການໂດຍຮ່ວມກັບກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາ ທາລະນະສຸກ ເຊີ່ງເປັນຫຼັກໃນຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມຝຶກເຫດການຈຳລອງໃນການພົວພັນປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັນໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລະບາດພະຍາດໄຂ້ຫັວດສັດປີກ (AI) ຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫ່ວາງ ແຂວງ ຊາຍແດນ (ລາວ-ຫວຽດນາມ).

ວຽກງານປະສານງານລະຫ່ວາງຊາຍແດນກັບບັນດາປະເທດໄກ້ຄຽງ ແມ່ນຖືເປັນວຽກງານຫຼັກຂອງໂຄງການ, ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງຊາຍແດນແມ່ນເປັນສີ່ງສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານພະຍາດເພທ່ອຕິດຕິດ ຕາມສະພາບພະຍາດລະບາດ ແລະ ເຫດການທີ່ຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ແລະ ພ້ອມກັນແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບໂຕ້ໃຫ້ທັນການເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນພະຍາດໄຂ້ຫັວດສັດປີກ ທີ່ເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ ແລະ ເກີດລະບາດໃນຫຼາຍປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊື່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ, ສອບສວນ ແລະຕອບໂຕ້ໃຫ້ທຫັນເວລາ ຫາກມີກໍລະນີ ຫຼື ເກີດພະຍາດດັ່ງກ່າວຂື້ນໃນເຂດໃດນື່ງ. ດັ່ງນັ້ນ ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈື່ງໄດ້ຈັດກອງ​ປະຊຸມ​ຝຶກ​ເຫດ​ການ​ຈຳລອງ​ໃນ​ການ​ພົວພັນ​ປະສານ​ງານ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ກັນ ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ການລະບາດພະຍາດ​ໄຂ້​ຫັວດສັດ​ປີກ  (AI) ຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫ່ວາງແຂວງ ຊາຍແດນ(ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູອເຈຍ ແລະ ປະເທດໄທ) ຂື້ນ ໃນວັນທີ  26 – 27 ກັນຍາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມເອລາວັນ ແຂວງຈຳປາສັກ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຜູ້ແທນຈາກກຳປູເຈຍ ມາຈາກແຂວງຕຽງແຕງ, ຜູ້ແທນຈາກປະເທດໄທ ມາຈາກແຂວງອຸບົນ ແລະ ແຂວງ ມຸກດາຫານ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປະສານງານ, ການຮ່ວມມືການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານສອບສວນ, ເຝົ້າລະວັງການຕອບໂຕ້ການລະບາດ ພະຍາດໄຂ້ຫັວດສັດປີກຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ - ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ປະເທດໄທ.

ແລະ ກໍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມເຮັດໃຫ້ມີການກະກຽມແຜນສຸກເສີນໄວ້ ເພື່ອປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ພະຍາດຮ່ວມກັນໃຫ້ທັນເວລາໃນຊຸ່ມປີໜ້າ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.