• 23 ຕ.ລ

 

ພະຍາດມະເຮັງເປັນພະຍາດໜື່ງທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ ໃນແຕ່ລະປີ ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດມະເຮັງປະມານ 8 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ສະເພາະພາກພື້ນອາຊີ ມີປະມານ 2.8 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ບັນຫາຂອງພະຍາດມະເຮັງຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ເຫັນວ່າ ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂື້ນ. ເຫັນໄດ້ບັນຫາຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ການນຳະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ສ້າງພະແນກມະເຮັງຂື້ນແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ. ການບໍລິການປິ່ນປົວມະເຮັງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼອດມາ, ຮອດປີ 2017 ການນຳຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕົກລົງຍົກລະດັບຈາກ ພະແນກມະເຮັງເປັນສູນມະເຮັງທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ. ໃນວັນ 17 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງສາທາລະສຸກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງ ດຣ ເພັດສະໝອນ ອາລຸນລັງສີ ເປັນຫົວໜ້າສູນມະເຮັງ.

 

 

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານໄດ້ມີຄຳເຫັນເນັ້ນໜັກໃຫ້ສູນມະເຮັງເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນ, ພັດທະນາຫຼັກການ, ລະບຽບການດ້ານມະເຮັງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການຮັບໃຊ້ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ມີຄຸນນະພາບດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໄປປິ່ນປົວຢູ່ຕ່າງ ປະເທດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ແນວນັ້ນ ພະນັກງານລັດຖະກອນສູນມະເຮັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບອບ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂື້ນ, ຕ້ອງມີການປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກຽວກັບ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອປັບປຸງພັດທະນາສູນ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທັນສະໄໝຂື້ນເລື້ອຍໆ. ປະຈຸບັນ ສູນມະເຮັງ ສາມາດປິ່ນປົວມະເຮັງດ້ວຍການ ສາຍແສງເປັນແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດລາວ, ມີການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ, ປິ່ນປົວປະຄັບປະຄອງ ແລະ ການຜ່າຕັດ, ສູນມະເຮັງມີບຸກຄະລາກອນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊ່ຽວຊານມະເຮັງ ແລະ ວິຊາການທີ່ ຈຳເປັນດ້ານຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງ.

 

 

ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການບໍລິການຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາ ເຜົ່າຢູ່ ສປປ ລາວ, ສູນມະເຮັງໄດ້ສົ່ງພະນັກງານໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ, ໃນອະນາຄົດ ສູນມະເຮັງມີທິດທາງພັດທະນາປະສິດທິພາບໃນການວິໄຈມະເຮັງໃຫ້ມີຄວາມຮອບດ້ານຍິ່ງຂື້ນ, ໂດຍຈະ ແນໃສ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງວິເຄາະເຊິ່ງເປັນວຽກພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃນການບົ່ງມະຕິ, ປິ່ນປົວ, ການລົງທະບຽມະເຮັງ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຕໍ່ໜ້າ.