ຂ່າວ

  • 27 ກ.ພ

 

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຈົ້າແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫົວໜ້າກົມ ອະທິການບໍດີ ຄະນະບໍດີ ອໍານວຍການໂຮງໝໍ ຫົວໜ້າພະແນກແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

 

ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ທີ່ຖືເອົາວຽກງານກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເປັນວຽກງານສໍາຄັນ ແລະ ຖືເອົາການບໍລິການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນທໍາເປັນວຽກງານຕົ້ນຕໍ ກໍຄືສູ້ຊົນປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປະຈໍາປີ 2018 ຕາມ 8 ແຜນງານ 42 ແຜນງານຍ່ອຍ ແລະ 97 ໂຄງການ ຕາມກອບຍຸດທະສາດ ປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໄລຍະ II ທີ່ສຸມໃສ່ປະຕິຮູບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນ 5 ດ້ານ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມຸດ ດ້ານບໍລິການຄຸ້ມຄອງ ດ້ານການເງິນສາທາລະນະສຸກ ດ້ານການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຫຼາຍມາດຕະການ ນະໂຍບາຍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດກໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ເຊັ່ນ: ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ອັດຕາປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.

 

 

ໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານ ຝຸ່ນຄໍາ ລັດຕະນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ລາຍງານບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2019 ໃຫ້ຮູ້ໃນບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: ສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໃນປີ 2018 ແມ່ນມີ 5 ອັດຕາສ່ວນຄື: ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃນປີ 2011 ຂາດສານອາຫານຊໍ່າເຮື້ອ 44% ປີ 2017 ຍັງເຫຼືອ 33% ຄາດໝາຍປີ 2018 ແມ່ນ 33,2% ສາມາດບັນລຸໄດ້ ການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຫຼຸດລົງຈາກ 79/1.000 ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 46/1.000 ໃນປີ 2017 ຄາດໝາຍ 2018 ແມ່ນ 51.000 ສາມາດບັນລຸໄດ້ ອັດຕາສ່ວນຕາຍຂອງແມ່ ຕາມການສໍາຫຼວດ ປີ 2005 ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຫຼຸດລົງ 357 ສ່ວນແສນ ມາເປັນ 206/100.000 ເຊິ່ງຕົວເລກລາຍງານປົກກະຕິຈາກ 18 ແຂວງຈຳນວນການຕາຍຂອງແມ່ ໃນປີ 2017 ໄດ້ຫຼຸດລົງ 151 ຄົນ ແລະ ປີ 2018 ມີພຽງ 129 ຄົນ ການຊົມໃຊ່ວິດຖ່າຍໃນປີ 2012 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 56,9% ປີ 2017 ມາເປັນ 73,8% ຄາດໝາຍ 2018 ແມ່ນ 73% ຖືວ່າບັນລຸໄດ້ ການປົກຄຸມການປະກັນສຸຂະພາບ ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 71% ປີ 2018 ມາເປັນ 75% ບັນລຸໄດ້ ສ່ວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດບັນລຸ ປີ 2018 ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່ກວ່າມາດຕະຖານ ຫຼຸດລົງຈາກ 27% ໃນປີ 2012 ຍັງເຫຼືອ 21,1% ປີ 2017 ຄາດໝາຍປີ 2018 ແມ່ນ 21% ເກືອບບັນລຸ ຕ້ອງສືບຕໍ່ສູ້ຊົນ ການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍຫຼຸດຫຼົງຈາກ 41,5% ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 64,4% ໃນປີ 2017 ຄາດໝາຍປີ 2018 ຄາດໝາຍ ປີ 2018 ແມ່ນ 74% ການສັກຢາກັນພະຍາດຂໍ້ມູນລາຍງານຈາກ DHIS2 ປີ 2017 DPT3 83% ຄາດໝາຍ 2018 ແມ່ນ 90% ແຕ່ການລາຍງານໄດ້ພຽງແຕ່ 84% ການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ເພີ່ມຂຶ້ມຈາກ 69,9% ປີ 2012 ມາເປັນ 83,9% ປີ 2017 ຄາດໝາຍປີ 2018 ແມ່ນ 88% ຈຶ່ງຖືວ່າຍັງບໍ່ທັນບັນບຸເທື່ອ.

  • 11 ກ.ພ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ລາວຍັງບໍ່ພົບກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ພະຍາດ ອັກເສບປອດ ສາຍພັນໃໝ່( corona virus). ພາຍຫລັງສັງຄົມເປັນຫ່ວງເຖິງມາດຕະການ ການວິເຄາະເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອພະຍາດ. ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ບຸນກອງສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢັ້ງວ່າ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງອົງການອະໄມໂລກ( WHO) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດອັກເສບປອດ ສາຍພັນໃໝ່( corona virus) ຜົນການກວດແຕ່ລະຄັ້ງ ລວ້ນແຕ່ມີປະສິດທິພາບ ຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ສະນັ້ນ, ຈື່ງເປັນໜ້າເຊື່ອຖື, ໜັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ, ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ລາຍງານການຕິດເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດ ສາຍພັນໃໝ່( corona virus). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສືບຕໍ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຮັບປະກັນພະຍາດນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມຫງວດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີກໍລະນີການຕິດເຊື້ອໃນລາວ ແລະ ຖ້າຫາກພົບຄົນຕິດພະຍາດຈະພະຍາຍາມຈໍາກັດ ການແຜ່ລະບາດຢ່າງທັນການ

  • 17 ກ.ຍ

 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8/9/2019 ຢູ່ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານ ຮສ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ, ທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສົ່ງທີມງານວິຊາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລົງໄປແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ. ທີມງານວິຊາການຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ລົງໄປຊ່ວຍແຂວງສາລະວັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ ໄປຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທີມແພດຂອງແຂວງສາລະວັນ ໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳ ຖ້ວມທີ່ມາອາໄສຢູ່ຈຸດພັກເຊົາຊົ່ວຄາວຕ່າງໝຂອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ເພາະເປັນ ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກກ່ອນໝູ່ໃນບັນດາເມືອງທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມຂອງແຂວງສາລະວັນ; ປະເມີນບັນຫາ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດນ້ຳຖ້ວມ ຍ້ອນພະຍາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄລຍະນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາ; ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາຕ່າງໆ ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ບັນດາສາຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ສາມາດກັບມາບໍລິການສຸຂະພາບຂອງຄົນໃຫ້ໄດ້ໂດຍໄວ. ພ້ອມດຽວກັນກັບການສົ່ງທີມແພດລົງຊ່ວຍແຂວງສາລະວັນໃນຄັ້ງນີ້ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງໄດ້ນຳສົ່ງຢາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ມຸ້ງຍ້ອມຢາຈຳນວນໜຶ່ງໄປໃຫ້ແຂວງ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິການ ສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້.

  • 14 ກ.ພ

 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 7 ສະໄໝທີ X ຂອງສູນກາງພັກ ໃຫ້ພະນັກງານການນຳ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຊຸດທີ I ຂື້ນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ (150 ຕຽງ) ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ຮສ ດຣ ບຸນກອງສີຫາວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີບັນດາຄະນະພັກຮາກຖານ ຄະນະໜ່ວຍພັກ ຄະນະກົມ ພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

 

 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຊື່ອມຊຶມ 2 ເອກະສານສຳຄັນ ຄື: ມະຕິວ່າ ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີນຳພາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງີນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຮາກຖານການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງມະຕິດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຕິດພັນໂດຍກົງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນ

 

 

 ທັງເປັນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ເປັນເອກະພາບກັບສູນກາງພັກ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ມະຕິດັ່ງກ່າວໃນພາກຕົວຈິງ.