ຂ່າວ

  • 25 ກ.ພ
 
Image may contain: text
 
 
ອີງຕາມບົດຂ່າວລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຈີນສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດປອດອັກເສບຈາກເຊື້ອໄວຣັດ COVID - 19 ຮອດວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເວລາ 04.00 AM ຈາກ 31 ແຂວງ ຂອງ ສປ ຈີນ.